معنی کلمه لولایت موی مشکی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لولایت مو به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه لولایت موی مشکی به انگلیسی می شود Black hair’s low lights

Leave a Reply